Grunda ditt företag på dina egna värderingar

Wikipedia förklarar värdering på följande sätt: ”En värdering är en grundläggande uppfattning om önskvärdheten hos ett visst tillstånd, tillvägagångssätt eller resultat”. Du stöter på värderingar dagligen i ditt liv men du tänker kanske inte på att det just är värderingar. Du har med dig värderingar hemifrån från din uppväxt som du med dina nya egna värderingar väger samman och får fram nya värderingar som du själv ger dina egna barn. Med andra ord så lever du efter värderingar hela ditt liv. Så varför inte bygga ditt företag efter dina egna värderingar? Vilka värderingar är viktiga för dig för att du ska kunna bemöta kunder, leverantörer, anställda och branschkollegor på rätt sätt? Skriv ner de tre-fyra absolut viktigast värderingarna för dig i livet och bygg ditt företag kring dem. I dagens samhälle med hård utsatt konkurrens är de mjuka faktorerna minst lika viktigt som tjänsten/produkten du erbjuder.

Mina (och företagets) värderingar är: Rak kommunikationEffektivitet och Positivitet.

Med rak kommunikation och tydlighet blir arbetet och relationen med människor både mer effektivt och konkret på en gång. Ett ömsesidigt utbyte av rak kommunikation mellan mig och andra människor och mellan oss och kunden ger utlopp för de allra bästa lösningarna. Detta innebär att uppmana båda parter att delge sina åsikter kring utveckling, förändring eller förbättring av ämnet vi pratar om. Ärlighet mellan människor och att våga utmana varandra och kunder är roten till skapandet av ett starkt varumärke och en stark relation.

Att vara effektiv behöver inte betyda att göra saker fort. I begreppet effektivitet ingår både produktivitet och kvalitet, som båda är höga i en effektiv organisation. För mig är effektivitet bland annat att men levererar kvalitativa resultat innan deadline, att man på ett strukturerat arbetssätt betar av projekten i tur och ordning men även parallellt. Effektivitet för mig är också att man direkt svarar på ett mail för att bekräfta att man kommer ta hand om kunden även om man inte kan svara på frågan just då.

Positivitet är en självklarhet för mig både i mitt privatliv och mitt yrkesrelaterade liv. Att fokusera på möjligheter i stället för problem och försöka se det positiva i allt man tar sig för handlar egentligen helt om inställning. Om du vaknar på fel sida en morgon så testa att le, jag kan garantera att det ändrar ditt humör. Har du en dålig dag och känner dig nere; sträck på dig, titta upp och le, då kommer du snart känna dig bättre inombords. Återigen – allt handlar om inställning så ställ in dig!

Förutom ovan kärnvärden är följande uppmaningar viktiga för mig:

Äg: Visa alltid för kunden att du vet vad du pratar om och är säker på din sak. Verkar du osäker kommer kunden inte se dig eller produkten/tjänsten som trovärdig. Presentera din lösning och led kunden på ett mjukt men tydligt sätt

Respektera tid: Kom alltid i tid. Tid är pengar! Blir du av någon anledning försenad så meddelad kunden det minst 5 minuter innan utsatt tid.

Ha respekt för branschkollegor, övriga företag och människor: Prata aldrig illa om någon. Det är aldrig den du pratar illa om som de tycker illa om utan det är dig de förlorar respekten för!

Noggrannhet och struktur: Spara tid och energi på att ha ordning omkring dig. Gör alltid en to do-lista första dagen i varje månad, varje måndag inför varje vecka och om du behöver en för varje dag. Gör alltid en tidsplan åt kunden då du förväntas leverera det ni kommit överens om.

Övrigt: Mobilen får inte användas under pågående arbete om inte mobilen innefattar arbetet. Ha aldrig framme mobilen på ett möte. Lär er vad företaget står för – då lär ni er argumentera för företaget. Merförsäljning – våga prata med kunden kring dennes behov och sälj in fler lösningar.

Fortsätt läsa

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.