Grunda företaget på era egna värderingar

grunda-ditt-foretag-pa-dina-egna-varderingar

En värdering är en grundläggande uppfattning om önskvärdheten hos ett visst tillstånd, tillvägagångssätt eller resultat. Ni stöter på värderingar dagligen i ert liv men ni tänker kanske inte på att det just är värderingar.

Ni har med er värderingar hemifrån från er uppväxt som ni med nya egna värderingar väver samman och får fram nya värderingar som ni ger era egna barn. Med andra ord så lever ni efter värderingar hela livet. Så varför inte bygga företaget efter era egna värderingar?

Vilka värderingar är viktiga för er för att ni ska kunna bemöta kunder, leverantörer, anställda och branschkollegor på rätt sätt? Skriv ner de tre till fyra viktigaste värderingarna i livet och bygg ert företag kring dem. I dagens samhälle med hård konkurrens är de mjuka faktorerna minst lika viktigt som tjänsten/produkten ni erbjuder.

Våra värderingar

IRMAs värderingar är: Rak kommunikationEffektivitet och Positivitet.

Rak kommunikation

Med rak kommunikation och tydlighet blir arbetet och relationen med människor både mer effektivt och konkret på samma gång. Ett ömsesidigt utbyte av rak kommunikation mellan mig och andra människor och mellan oss och kunden ger utlopp för de allra bästa lösningarna. Detta innebär att uppmana båda parter att delge sina åsikter kring utveckling, förändring eller förbättring av ämnet vi pratar om. Ärlighet mellan människor och att våga utmana varandra och kunder är roten till skapandet av ett starkt varumärke och en hållbar relation.

Effektivitet

Att vara effektiv behöver inte betyda att göra saker fort. I begreppet effektivitet ingår både produktivitet och kvalitet, som båda är av största vikt i en effektiv organisation. För oss är effektivitet bland annat att leverera ett kvalitativt resultat innan deadline, att på ett strukturerat arbetssätt beta av projekten i tur och ordning men även parallellt. Effektivitet är också att direkt svara på ett mail för att bekräfta.

Positivitet

Att vara positiv är en självklarhet för oss. Att fokusera på möjligheter i stället för problem och försöka se det positiva i allt man tar sig för handlar egentligen helt om inställning. Om ni vaknar på fel sida en morgon så testa att le, vi kan garantera att det ändrar ditt humör. Har ni en dålig dag och känner er nere; sträck på er, titta upp och le, då kommer ni snart känna er bättre inombords. Återigen – allt handlar om inställning – så ställ in er!

Visa att ni är professionella

I era värderingar bör professionalitet och personlighet gå hand i hand. Visa medarbetare att varje personlighet uppskattas och ska ta plats men även att företaget ska framföras som professionellt.

Äg

Visa alltid för kunden att ni vet vad ni pratar om och är säkra på er sak. Verkar ni osäkra kommer kunden inte se er eller produkten/tjänsten som trovärdig. Presentera er lösning och led kunden på ett mjukt men tydligt sätt.

Respektera tid

Kom alltid i tid. Tid är pengar! Blir ni av någon anledning försenad så meddelad kunden det minst 5 minuter innan utsatt tid.

Ha respekt för branschkollegor, övriga företag och människor

Prata aldrig illa om någon. Det är aldrig den ni pratar illa om som de tycker illa om utan det är er de förlorar respekten för.

Noggrannhet och struktur

Spara tid och energi på att ha ordning omkring er. Gör alltid en to do-lista första dagen i varje månad, varje måndag inför varje vecka och om ni behöver en för varje dag. Gör alltid en tidsplan åt kunden då ni förväntas leverera det ni kommit överens om.

Övrigt

Mobilen får inte användas under pågående arbete om inte mobilen innefattar arbetet. Ha aldrig framme mobilen på ett möte.

Lär er vad företaget står för – då lär ni er argumentera för företaget.

Merförsäljning – våga prata med kunden kring dennes behov och sälj in fler lösningar.

Vill ni ha hjälp att sätta företagets värderingar och skapa ett styrdokument? Kontakta oss så hjälper vi er.
Vi kunde inte ta emot uppgifterna. Var god försök igen.
Tack! Vi kontaktar dig så snart vi kan!
The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?

Fortsätt läsa