Contruster

Sammanfattning

Vi på IRMA AB har tagit fram logotyp och grafisk manual till Contruster.

Detaljer

Projekt: Varumärkesidentitet
Kund: Contruster
Leverans: Logotyp och grafisk profil.