Planacy

Sammanfattning

För att ett företag ska ha en konkret och stark grund att utgå från är det viktigt att ha en grundlig genomgång och definition av företagets identitet. Vi på IRMA AB har hjälpt Planacy att uppdatera grafisk manual och strukturera upp befintligt material, exempelvis mallar, med ett enhetligt grafiskt språk. Vi hjälper till med Google Ads, Google Analytics, samt optimering och uppdatering av webbsida. Vi har även tagit fram strategiska styrdokument så som marknadsplan och contentplan.

Detaljer

Projekt: Varumärkesidentitet
Kund: Planacy
Leverans: Grafisk profil, marknadsplan, contentplan, Google Ads, Google Analytics och webbplats.

Planacy_icon_dark_blue_rgb_medium_Drive
Planacy_icon_dark_blue_rgb_medium_Drag&drop
Planacy_icon_dark_blue_rgb_medium_Controlling
Planacy_icon_dark_blue_rgb_medium_Collaborate