Salong Weiss

Sammanfattning

Vi på IRMA AB har tagit fram en strategi och ett tydligare koncept för Salong WEISS. Vi har skapat en grafisk manual med tydliga riktlinjer för hur varumärket ska presenteras och en responsiv webbplats. Samt en behandlingsmeny där vi arbetar genomgående med tonalitet i bilder, text och utformning.

Detaljer

Projekt: Varumärkesidentitet & koncept
Kund: Salong WEISS
Leverans: Grafisk profil, strategi, webbplats & behandlingsmeny.

Liknande projekt: Salong Vänner, Asbuilt