Analys & strategi

Att bygga ett varumärke kräver en strategi som utgår från ert företags syfte, mening och mål. Med andra ord byggs ett varumärke främst utifrån en varumärkesplattform som beskriver hur ni vill uppfattas. Vi på IRMA håller en workshop med er för att få fram nyttig och viktig information. Vi analyserar, konkretiserar och utvecklar informationen som sammanställs i ett styrdokument för att få fram ett tydligt varumärke för ert företag.

Workshop – Varumärkesplattform för ett starkare varumärke

Under en utmanande workshop tillsammans med er benar vi ut begrepp och konkretiserar ert varumärke genom att ta fram vad ert företag ska stå för och hur företaget ska uppfattas. Vi går igenom vad ni ska börja göra, vad ni ska sluta göra och vad ni ska fortsätta göra. Vi går på djupet och blandar teori med praktiska exempel genom övningar som resulterar i att ni själva ska kunna lägga grunden till ett starkt varumärke. Ofta sker workshopen med delar av ledningsgruppen eller med personer ni själva valt ut från ert företag som. Vi går bland annat igenom:

• Varumärket – Vad är det?
• Era styrkor – Varför är ni där ni är idag?
• Hur uppfattas ni idag?
• Hur vill ni upfattas?
• Era värderingar och er vision – Vad vill ni?
• Medarbetare – förstår alla varumärket?
• Målgruppen – Vilka kommer vilja använda er produkt eller tjänst?
• Förtroende – Hur skapar ni förtroende?

Varumärkesplattform som styrdokument

Allt som samlats in från workshopen analyseras och sammanställs av oss i en grundlig varumärkesplattform. Ni får till sist ett tydligt styrdokument som beskriver hur ni ska implementera ert varumärke både internt och externt. Varumärkesplattformen levereras till er som en PDF, Powerpoint eller annat önskat format.

Kommunikationsplan/marknadsplan

För att nå ut till era kunder är det viktigt att definiera hur och var ni ska kommunicera. Vi tar fram en plan med tydliga riktlinjer för er marknadsföring med er målgrupp i fokus.