Den visuella profilen ökar företagets vinst

Ett av de viktigaste momenten i varumärkesbyggande är företagets visuella profilering. Om det visuella uttrycket används på ett bra sätt kan det tydliggöra företagets affärsidé och kultur. Den visuella profilen bildar också, om den används rätt, en känsla av samhörighet både internt och externt.

Ökar företagets vinst

Ofta kan en redesign av en eftersläpande visuell profil öka företagets vinst med 15% och samtidigt föryngra kunderna med lika många år1. Det var, till exempel, inte länge sedan ett flertal etablerade märken som Google, Spotify och Electrolux redesignade sina logotyper … och de har väl redan etablerade kunder?

Vad är en visuell profil?

Kortfattat kan man beskriva att företagets visuella profil är alla visuella element som företaget använder för att förmedla sin identitet. Det är framför allt företagets logotyp, ikoner, färger, typsnitt och mallar.

Ofta bildar de olika visuella elementen en helhet som också den förmedlar och kommunicerar något. Ibland ersätter den visuella profilen det personliga mötet genom visitkort, brevpapper, foldrar, broschyrer, bilar, webbplatser, Facebook sidor, reklam och mycket annat. Den visuella profilen blir därför ansiktet utåt för företaget och ofta den bild kunderna erinrar sig om när företaget nämns. Det är därför otroligt viktigt att företagets identitet förmedlas på ett bra sätt.

Utformningen av produkter och tjänster sker ofta med många inblandade och det kan vara svårt att hålla en genomgående visuell identitet. Genom att använda en grafisk manual, en uppslagsbok för hur företagets visuella element, färger, typsnitt och mallar ska användas, kan företaget tydligare följa samma visuella profil. Att ha en grafisk manual underlättar inte bara för företaget själva utan även för de eventuella reklambyråer eller andra aktörer som ska hjälpa till att ta fram nya produkter till företaget.

Att skapa en visuell profil

Att ta fram en visuell identitet handlar inte om att ”hitta på” något utan att hitta och visualisera företagets egen identitet och vision. En effektiv visuell identitet kräver bra research och ställer höga krav på att företagets strategiska arbete är välformulerat. Om företagets strategi resulterar i en visuell profil som tydligt visar på företagets identitet kan den radikalt påverka företagets kommunikation och därigenom öka företagets vinst.

1Bergström, B. (2009) Effektiv visuell kommunikation. Uppl. 7. Sweden: Carlsson bokförlag Stockholm

Känner ni er fortfarande osäkra? Ingen fara. Vi hjälper företag med visuella profiler dagligen. Kontakta oss eller fyll i nedan formulär för att bli kontaktad.

Fortsätt läsa