Benify

Om uppdraget

Benify är företaget som hjälper tusentals arbetsgivare världen över att attrahera, engagera och behålla rätt kompetens med världens mest skräddarsydda medarbetarportal.

Benify, som så många andra kunder, behöver uppdatera sin bildbank med jämna mellanrum.

Foto, film, Copywriting

Liknande case: Trivec

Personer som möts. Av IRMA för Benify