Soma Design

Om uppdraget

Soma skapar möbler och produkter för vackra, gröna och välkomnande utemiljöer. Som inte bara fyller en funktion, utan ger mervärde till människor, djur och natur.

IRMA har varit med från start och tagit fram logotyp, webbplats, katalog samt grafiskt material.

Foto, kampanjarbete, grafisk design, katalog, webbutveckling, grafisk profil.

Liknande case: Hide-a-lite