Förståelse + delaktighet = engagemang

En klok och erfaren person förklarade för mig en gång att förståelse och delaktighet skapar engagemang – och visst är det så!

En engagerad personal är A och O om du vill nå framgång och för den del hålla företaget vid liv. Strålar det internt så strålar det externt. Men hur går man tillväga? Av erfarenhet vet jag att man kan börja ganska enkelt och med företagets egna grundmaterial:

  • Se till att ha en uppdaterad och aktuell varumärkesplattform och involvera personalen i den. Det är upp till ledningen att dela med sig av företagets mål, vision och varumärkesstrategi samt skapa förståelse av vikten av det hos personalen – alla måste dra åt samma håll!
  • Förklara vilka mål som ska nås och hur ni ska nå målen. Förklara varför just de kärnvärdena ni har är utvalda. Låt personalen vara med och diskutera kring kärnvärdena och ge en förklaring till hur kärnvärden och värderingar används internt och externt.
  • Ge personalen små ansvarsområden – alla behöver få känna sig viktig och behövd.
  • Se till att alla avdelningar förstår varandras avdelning. Har kundsupport full insyn i marknadsavdelningens arbete och syfte? Har säljavdelningen förståelse för produktionsavdelningens tillvägagångssätt?
  • Sist men inte minst – Fortsätt att kontinuerligt informera personalen om hur företaget går – låt de få känna sig delaktiga och en bidragande del av framgången!

Fortsätt läsa

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.