Förståelse + delaktighet= engagemang

En klok och erfaren person förklarade  en gång att förståelse och delaktighet föder engagemang – och visst är det så!

En engagerad personal är A och O om ni vill nå framgång och för den del hålla företaget vid liv. Strålar det internt så strålar det externt. Men hur går ni tillväga? Av erfarenhet vet vi att man kan börja ganska enkelt – med företagets egna grundmaterial.

Grundmaterialet och varför det är viktigt

Varumärkesplattform

Se till att ha en uppdaterad och aktuell varumärkesplattform och involvera personalen i den. Det är upp till ledningen att dela med sig av företagets mål, vision och varumärkesstrategi samt skapa förståelse för vikten av det hos personalen – alla måste dra åt samma håll!

Företagets mål

Förklara vilka mål som ska nås och hur ni ska nå målen. Förklara varför just de kärnvärdena ni har är utvalda. Låt personalen vara med och diskutera kring kärnvärdena och ge en förklaring till hur kärnvärden och värderingar används internt och externt.

Ansvarsområden

Ge personalen små ansvarsområden – alla behöver få känna sig viktig och behövd. Det kan handla om vem som ansvarar för att kampanjer startas upp, att ett lead kontaktas eller när ett instagraminlägg ska publiceras.

Vill ni veta mer om vad ett Lead är? Läs vår artikel här.

Gemensam förståelse

Se till att alla avdelningar förstår varandras avdelning. Har kundsupport full insyn i marknadsavdelningens arbete och syfte? Har säljavdelningen förståelse för produktionsavdelningens tillvägagångssätt?

Kontinuerlig information

Sist men inte minst – Fortsätt att kontinuerligt informera personalen om hur företaget går – låt de få känna sig delaktiga i framgången! Avsätt fem minuter av månadsmötet för att dela med er av den senaste statistiken från marknadskommunikatören eller den nya tjänsten/produkten från inköparen.

Det lönar sig externt

Precis som ni läste innan: Strålar det internt så strålar det externt.

Det lönar sig att satsa på den interna förståelsen och delaktigheten, det föder ett engagemang som visar sig i resultatet. Därför är det någon ni bör satsa på.

Vill ni jobba med er interna kommunikation för att stärka den externa kommunikationen?
Kontakta oss eller fyll i nedan formulär så kontaktar vi er.

Fortsätt läsa