Hur du lyckas med ditt marknadsarbete

Grunden för ett lyckat marknads- och kommunikationsarbete ligger i en väl genomarbetad, hållbar och definierad varumärkesplattform. Många företag har en sådan, åtminstone i tanken, men det är inte alltid den är speciellt definierad och framför allt inte formulerad i ett dokument för blivande arbetstagare eller leverantörer att ta del av. Varumärkesplattformen besvarar den högst existentiella frågan; vilka är vi?

Vilka är ni?

För att kunna ta fram smarta och strategiska marknadsplaner, som leder till ökad försäljning och varumärkeskännedom, behöver varje företag ha koll på följande:

 • Vilken är vår affärsidé, vår vision och våra värderingar?
 • Vilka produkter/tjänster erbjuder vi?
 • Vilken position ska vi ta på marknaden?
 • Vilka mål vill vi uppnå?
 • Vilka är våra målgruppen?

Detta kan innebära att initialt göra en marknad- och/eller konkurrentanalys samt en SWOT-analys för att utröna vilka ni ska vara framöver. Har ditt företag koll på allt det här? Då kanske det bara behöver paketeras snyggt för att du ska kunna kommunicera det internt (och i vissa fall externt) så att alla drar åt samma håll.

Med varumärkesplattformen i grunden är det dags att kika på hur ni ser ut. Så att ni uppfattas som ni vill.

Hur ser vi ut?

Hur ni ser ut för mottagaren handlar mycket om just paketering och det visuella. Beroende på era behov kan det landa i:

 • En logotyp
 • En grafisk profil
 • Material som tex visitkort, brevpapper, powerpoint-mall
 • Tryckmaterial som kommunicerar vilka ni är

När ni vet vilka ni är och hur ni ska uppfattas går vi in på frågan; hur når ni marknaden?

Hur når vi ut?

Här behövs en genomlysning av alla kanaler som är möjliga att använda för att nå just de målgrupper ni definierat i er varumärkesplattform. För att dokumentera sammanställer ni allt material i en marknadsplan, det vill säga vad gör ni när.

 • Reklam
 • PR
 • Kampanjer
 • Webb
 • Sociala medier
 • Digitala kampanjer
 • Event och mässor
 • Annonsering

Vilket blir ert slutresultat?

Att arbeta med och skapa en tydlig och hållbar strategi hjälper er en stor bit på vägen för hur ni ska kommunicera och arbeta framåt. Utöver att kommunikationen driver även dessa grundpelare ert företag framåt i form av:

 • Ökad försäljning
 • Ökad varumärkeskännedom
 • Bibehållen eller ökad marknadsandel
 • Att du står ut i konkurrensen
 • En mer attraktiv arbetsgivare

 

Har ditt företag ingen marknadsplan? Eller vill ni förbättra er nuvarande? Ibland behövs hjälp att konkretisera företagets byggstenar, ta fram en ny webb, starta upp Facebook-annonsering, skapa tryckmaterial, driva event eller projektleda mässan.

Att skapa en marknadsplan tar tid och vissa delar kan behöva professionell hjälp. Kontakta oss eller fyll i nedan formulär så hjälper vi er vidare. Tillsammans skapar vi en grundläggande plan för hur arbetet ska se ut och jobbar oss mot det slutresultat ni önskar.

Fortsätt läsa