Hur du lyckas med ditt marknadsarbete

Grunden för ett lyckat marknads- och kommunikationsarbete ligger i en väl genomarbetad och definierad varumärkesplattform. Många företag har en sådan, åtminstone i tanken, men det är inte alltid den är speciellt definierad och framförallt inte formulerad i ett dokument för blivande arbetstagare eller leverantörer att ta del av. Varumärkesplattformen besvarar den högst existentiella frågan; vilka är vi?

Vilka är ni?

För att kunna ta fram smarta och strategiska marknadsplaner, som leder till ökad försäljning och varumärkeskännedom, behöver varje företag ha koll på följande:

 • Vilken är vår affärsidé, vår vision och våra värderingar
 • Vilka produkter/tjänster erbjuder vi
 • Vilken position ska vi ta på marknaden
 • Vilka mål vill vi uppnå
 • Vilka är våra målgruppen

Detta kan innebära att initialt göra en marknad- och/eller konkurrentanalys och en SWOT-analys för att utröna vilka vi ska vara framöver. Har ditt företag koll på allt det här? Då kanske det bara behöver paketeras snyggt för att du ska kunna kommunicera det internt (och i vissa fall externt) så att alla drar åt samma håll.

Med varumärkesplattformen i grunden är det dags att kika på hur ni ser ut. Så att ni ser ut så som ni vill vara.

Hur ser vi ut?

Givet vilka ni är tittar vi på hur ni ska se ut. Det handlar mycket om just paketering och det visuella. Beroende på era behov kan det landa i:

 • En logotyp
 • En grafisk profil
 • Material som tex visitkort, brevpapper, powerpoint-mall
 • Tryckmaterial som kommunicerar vilka ni är

När vi vet vilka vi är och hur vi ska se ut går vi in på frågan; hur når vi marknaden?

Hur når vi ut?

Här gör vi en genomlysning av alla kanaler som är möjliga att använda för att nå just de målgrupper ni definierat i er varumärkesplattform och sammanställer det i en marknadsplan, det vill säga vad gör vi när.

 • Reklam
 • PR
 • Kampanjer
 • Webb
 • Sociala medier
 • Digitala kampanjer
 • Event och mässor
 • Annonsering

Ibland behöver man också hjälp av oss att till exempel ta fram en ny webb, starta upp Facebook-annonsering, driva event eller projektleda mässan.

Vilket blir ditt slutresultat?

Vårt samarbete kommer att leda till de mål som du har definierat i din varumärkesplattform och som vi har satt upp tillsammans:

 • Ökad försäljning
 • Ökad varumärkeskännedom
 • Bibehållen eller ökad marknadsandel
 • Att du står ut i konkurrensen
 • En mer attraktiv arbetsgivare

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi jobbar som Din marknadsavdelning!

 


 

Varje år genomför Internet Stiftelsen i Sverige en undersökning kring svenskarnas vanor på internet; Internet och svenskarna. I början av 2016 kom sammanställningen för 2015 ut och den innehåller en hel del matnyttigt om sociala medier. Jag (Ylva – IRMAs expert på sociala kanaler) ger er här en kort sammanfattning. Vill du lära dig mer är du varmt välkommen på min frukostföreläsning den 22/4.

Mobile first

Mobilt användande har sedan 2010 exploderat även fast tillväxttakten har slagit av lite på farten. I och med en av Googles senaste förändring, där du rankas högre i sökresultat om du har en mobilanpassd hemsida, finns det stor anledning att se över responsiviteten på din hemsida. Kopplar du på det kostnadsfria verktyget Google Analytics på din hemsida kan du enkelt se hur stor andel som besöker dig via mobilen, platta eller dator.

Ett ökat filmtittande

Förra året var det musik på nätet som boomade men svenskarna har det senaste året markant ökat sitt tittande på film och video.  Youtube är den mest använda källan för video på nätet och är absolut störst i de yngre åldrarna, 10-15 år. Eftersom rörlig bild ökar engagemang och förståelse för dina produkter kan det därmed finnas anledning att se över sin strategi för rörlig bild och använda sig av till exempel retargeting på Youtube.

Facebook

Användandet av Facebook fortsätter att öka och är det mest använda sociala mediet i Sverige just nu. Användandet har också ökat markant i de äldre åldersgrupperna medan yngre i större utsträckning lämnar Facebook till förmån för bildbaserade nätverk som till exempel Kik eller Snapchat. Förutom att Facebook används av nästan alla används det också flitigt, en stor andel besöker nätverket varje dag. Svaret på frågan varför du som företag behöver ha en närvaro på Facebook är enkelt, för att kunna kommunicera med dina målgrupper, de finns där.

Instagram

Instagram har tagit över rollen som det nätverk som ökar mest. Framförallt används Instagram av de yngre ålderskategorierna men Instagram har även börjat användas mer flitigt bland äldre. Förra året lanserade också Instagram möjligheten att annonsera till sina användare. Något som möttes med blandade reaktioner.

LinkedIn

LinkedIn utmärker sig genom att vara det nätverk som inte domineras av unga användare. Var femte internetanvändare har LinkedIn men det är inte ett nätverk som man besöker dagligen. Här finns också många insatser man kan göra och som egen företagare är det ett bra nätverk att vara aktivt i.

Vill du läsa rapporten i sin helhet hittar du den här: https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2015.pdf

Fortsätt läsa

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.