Evolution VS Revolution

Att förändra eller förnya ditt företags grafiska profil är ett avgörande strategiskt beslut som kan upplevas som knepigt. Är det bäst att ta avstamp i det redan befintliga, eller är det bättre att börja på ett helt nytt blad? Vi på IRMA utforskar de olika aspekterna genom att belysa både för- och nackdelar med Evolution och Revolution.

Evolution: Att utgå från det som redan finns

För många är evolution en praktisk strategi. Läskmärket Pepsi är ett utmärkt exempel på detta. Det har nästan varit mer regel än undantag under de senaste åren att Pepsi, med några års mellanrum, bland annat uppdaterat sin grafiska profil och då inte minst sin logotyp. Men samtidigt som de gjort tydliga förändringar i sin grafiska profil har de varit noga med att aldrig gå för långt ifrån det som konsumenten kommit att förknippa med varumärket, som till exempel deras färger eller den kapsylinspirerade, runda ikonen.

En tabell över pepsis olika logotyper genom tiderna.

Fördelar med en evolutionsapproach:

  1. Bevara er varumärkesidentitet: Små förändringar möjliggör bevarandet av kärnidentiteten. Trots en uppfräschning kan kunder kan fortfarande känna igen sig och identifiera sig med företaget.
  2. Kostnadseffektivt: Små anpassningar är vanligtvis mindre kostsamma än en fullständig revolution, och sparar resurser som kan läggas på andra områden inom företaget.
  3. Kontinuitet: För det tredje minimerar en gradvis förändring risken att förvirra kunder och partners.

Vill du veta mer om vad en grafisk profil bör innehålla? Läs mer här.

Revolution: En ny start

För många företag räcker det inte med evolution, vilket kan bero på flera olika anledningar. Kanske har profilen som togs fram en gång i tiden åldrats dåligt rent visuellt, eller så linjerar den helt enkelt inte längre med den riktning ert företag vill röra sig i. Ett exempel på revolution var när Apple bytte utseende på sin första logga 1977. Från ett maximalistiskt emblem till den första versionen av det välkända, minimalistiska äpplet. Ett bra beslut med facit i hand.

Fördelar med en revolutionsapproach:

  1. Förnyelse och uppmärksamhet: En ny grafisk profil kan väcka intresse och uppmärksamhet från en ny publik som vant sig vid den gamla profilen och också är redo för förändring.
  2. Tydligare nyansering: I konkurrensutsatta marknader kan en revolutionär förändring hjälpa ditt företag att tydligt differentiera sig från era konkurrenter.
  3. Modernisering: Ett nytt utseende kan signalera att ditt företag är i framkant vad gäller trender och teknologi. Det kan även visa på en förändring ni som företag kanske gjort internt.

Identitet och kultur

En viktig faktor att överväga när ni står i valet är er befintliga identitet och kultur. Om dessa är starkt rotade i den nuvarande grafiska profilen kan en revolution vara svår att genomföra. Medan en mer flexibel kultur kan vara bättre rustade för drastiska förändringar.

Sammanfattningsvis är svaret på frågan om ditt företag bör satsa på evolution eller revolution av er grafiska profil inte en one-size-fits-all-lösning. Det beror på era specifika omständigheter, er varumärkesidentitet och målgrupp. Små anpassningar kan vara passande för vissa, medan andra kan dra nytta av en fullständig omvandling. Det viktigaste är att noggrant överväga för- och nackdelar samt att se till att beslutet stöder företagets övergripande strategi och mål.

Oavsett vilket av alternativet ni väljer av evolution och revolution så är det viktigt att fortsätta att övervaka och anpassa er grafiska profil för att förbli relevanta och engagera publiken.

Tycker du det är svårt att ta ett beslut om evolution eller revolution passar er bäst?
Kontakta Fredrik eller fyll i nedan formulär så kontaktar vi er.

Fortsätt läsa