Grafisk profil – vad är det och vad ska den innehålla?

Hur stort eller litet företaget än är krävs det att allt som skapas är enhetligt, därför bör ni ha en grafisk profil. Det stärker varumärkesmedvetenheten. Använder ni exempelvis samma färger och typsnitt på webb, visitkort och annat material kommer kunden till slut att knyta företaget till det.

Ta till exempel Coca-Cola – deras jul röda färg och snirkliga typsnitt kännetecknas specifikt till deras drycker.

Eller McDonalds – deras klart gula färg och mjuka typsnitt kännetecknas specifikt till deras hamburgare. 

Vad är en grafisk profil?

En grafisk profil kan beskrivas som ett regelverk eller en manual för hur ett företags material ska se ut och användas.

Oftast varierar sig den grafiska profilen från företag till företag. Oftast beror det på företagets storlek och bransch. När er grafiska profil är bra bygger den igenkänning och förtroende för företaget och varumärket. Det är viktigt att inte underskatta den grafiska profilen. En tydlig visuell identitet bildar en röd tråd i företagets kommunikation.

Vad ingår i en grafisk profil?

Som sagt så kan den grafiska profilen variera sig från företag till företag, men det finns fem stycken grundpelare som bör vara med. 

Vill ni veta mer om hur företagets vinst ökar med en grafisk profil? Läs vår artikel om det här.

Logotyp

Visa er logotyp i fler olika variationer. Den ska kunna användas till olika användningsområden. Därför bör den visas på olika sätt. Den kan exempelvis ha olika utformning på webben, trycksaker och i sociala medier.

Visa alla olika former av er logotyp samt hur och när vilken utformning av logotypen bör användas.

Färger

Er grafiska profil ska också innehålla de färger som ni använder. Antalet varierar från företag till företag men huvudsaken är att de ska kunna kombineras och skapa igenkänning. En riktlinje är att inte använda fler än 6 färger, då kan det bli rörigt och obegripligt.

Presentera de olika färgerna, om de har olika användningsområden samt skriv ut de i specifika koder som CMYK, RGB, Hex (#) och Pantone. Koderna säkerställer att färgerna blir så lika varandra som möjligt både på webben och i tryckt material.

Typsnitt

Valet av typsnitt har större betydelse än man kan tro för hur företaget upplevs. Typsnitt ger oss olika känslor. Så sätt er ner och se över om företagets typsnitt ska kännas lekfullt eller formellt, traditionellt eller modernt, smart eller roligt.

Här bör ni välja max 3 varianter av typsnitt. Presentera de tydligt i den grafiska profilen och beskriv vilket typsnitt som bör användas när. Ofta har företag olika typsnitt beroende på om det är en rubrik, brödtext eller markering det gäller.

Bildmanér

När ni valt logotyp, färger och typsnitt i den grafiska profilen har ni förhoppningsvis bildat en bra bild av vilken känsla som ska förmedlas. Det ska jobbas vidare på när ni presenterar företagets bildmanér.

Välj ut cirka 10 bilder som ni anpassar efter den känsla ni vill förmedla. Kanske vill ni att färgerna ska vara dova eller svartvita? Eller så kanske ni vill att färgerna ska sticka ut och synas direkt. Vad ni än väljer är det här ni presenterar det.

Har ni en tydlig tanke på hur bilderna ska redigeras? Skriv med det i er grafiska profil. På så sätt kan alla som skapar material anpassa bilderna till den specifika känsla ni är ute efter.

Ikoner

Vissa företag väljer att förstärka bild och text med ikoner. Dessa ikoner är ytterligare en viktig del i att skapa igenkänning och enhetlighet i kommunikationen.

Presentera de ikoner ni använder samt vilka färger och användningsområden de har. Kanske använder ni pilar för att förstärka på webben eller andra webbikoner i infografiken. 

Varför ska ni ha en grafisk profil?

En tydlig grafisk profil skapar igenkänning och ska kunna användas på alla kanaler som er hemsidan, på produkter, i sociala medier och på kontoret. När ni har en färdig grafisk profil är det en trygg grund för alla medarbetare som skapar material som visas utåt.

Vill ert företag ha en ny grafisk profil eller förändra er tidigare?
Kontakta oss eller fyll i nedan formulär så hjälper vi er.

Fortsätt läsa